Historia

Kościół rektoralny - Kaplica p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej

Dekretem o utworzeniu duszpasterstwa p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej wydanym przez Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w roku 1998 kaplica szpitalna stała się kościołem rektoralnym, w którym gromadzą się na modlitwę pacjenci szpitala oraz osoby, mieszkające na tym terenie.

HISTORIA jednak samej kaplicy jest o wiele dłuższa a związana ściśle z historią samego szpitala. Kaplica od początku swego istnienia związana z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej powstała w latach 1908 - 1913, jako część zabudowy zespołu krakowskiego szpitala psychiatrycznego.

ARCHITEKTURA...
Prosta, jednonawowa z wyodrębnionym prezbiterium świątynia, projektu Antoniego Budkowskiego mieści się w głównym nurcie architektury polskiej w czasach poprzedzających I Wojnę Światową. Jest wyrazem poszukiwania stylu rodzimego i nawiązuje do typowych kościołów prowincjonalnych XVII wieku. Potrzeba poszukiwania Boga zakorzeniona w sercu każdego, kto przekroczył próg tej świątyni zostaje spełniona wraz z widokiem pozłacanego tabernakulum oraz wielu symboli chrześcijańskich. Wyjątkowo interesująca polichromia autorstwa Jana Bukowskiego, jednego z najwybitniejszych artystów krakowskich okresu Młodej Polski przykuwa wzrok i zatapia nasze myśli w głębokiej modlitwie. Ściany, sklepienie i prezbiterium pokrywają malowidła w żywych czystych barwach z dodatkiem złoceń, przedstawiające stylizowane kompozycje roślinno-kwiatowe, rozety, ilustracje czterech ewangelistów oraz grupy aniołów. Dekoracja malarska, postsecesyjna, o wyraźnych inspiracjach sztuką ludową, jest ciekawym przykładem malarstwa monumentalnego swego czasu. Jej uzupełnieniem są witraże z przedstawieniami por roku i symbolami chrześcijańskimi, ołtarz nawiązujący do dzieł sztuki cechowej XV/XVI wieku, meble kościelne, lampy, kraty itd. Kaplicę odnowiono w latach 1994-96 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przydzielonych przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

DOM BOŻY...
Od momentu swego powstania kaplica jest Domem Bożym, w którym się gromadzą liczni pacjenci oraz okoliczni mieszkańcy. W przeciągu wieku istnienia przybywali przed oblicze Matki Bożej Częstochowskiej liczni pacjenci w tym także i dzieci, mali pacjenci utworzonego w roku 1951 Oddziału Neuropsychiatrii Dziecięcej, który to oddział w 1978 r. wszedł w skład Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Katedrze Psychiatrii Akademii Medycznej w Krakowie. W latach międzywojennych odpoczynek w zaciszu kaplicy znajdowali pacjenci zatrudnieni w gospodarstwie rolnym, ogrodniczym i warsztatach rzemieślniczych. Lata bliższe współczesności to nieustanna modlitwa ludu wierzącego proszącego o wyzwolenie z chorób psychicznych i fizycznych, z nałogów alkoholizmu i wielu innych Bogu wiadomych spraw. Tak to Maryja zbiera od dawien dawna swoich czcicieli i ratuje ich od utrapień.

DUSZPASTERSTWO istniejące przy kaplicy od początku jej istnienia było zapewnione przez księży diecezjalnych a także przez wielki wkład, jaki wniosły siostry służebniczki dębickie, które swój dom miały tutaj od początku istnienia szpitala. Tu prowadziły ochronkę, opiekowały się chorymi, prowadziły też aptekę i kierowały kuchnią, pralnią i folwarkiem. Niestety, w maju 2006 r. po decyzji władz zgromadzenia, zakończyły swą posługę w tym miejscu. Obecnie opiekę nad pacjentami szpitala i osobami, które mieszkają na jego terenie sprawuje dwóch kapłanów. Obaj należą do Zgromadzenia Synów Niepokalanego Poczęcia i przybyli do Kobierzyna w grudniu 2006 r. Rektorem duszpasterstwa jest ojciec Ruben Juarez z Argentyny. w pracy pomaga mu ojciec Siby George z Indii. wyznaczony został także administrator w osobie ks. Jana Jarco - proboszcza parafii św. Rafała Kalinowskiego, sąsiadującego z rektoratem. Obecność ojców świadczy o misyjnej działalności kościoła powszechnego. Misyjne dzieło głoszenia Chrystusa chorym jest realizowane każdego dnia na oddziałach szpitala. Kapłan dociera z Najświętszym sakramentem do każdej sali, w której czeka człowiek chory, który o własnych siłach dojśćdo kaplicy nie może. Opieka nad duszą człowieka nie tylko daje życie wieczne, ale i sprzyja zdrowiu psychicznemu. Także można zauważyć skupienie działań lekarza i kapłana nad pacjentem, której owocem jest powrót do zdrowia całkowity albo zmniejszenie objawów choroby nieuleczalnej.
Obecnie w szpitalu przebywa przeciętnie 860 chorych naraz. Placówka dysponuje 841 łóżkami w 20 oddziałach całodobowych oraz 5 oddziałami dziennymi (w tym jedna poza rektoratem),w których leczonych jest 135 pacjentów. Powyższe dane obrazują jak cenna i wielka jest praca kapłana, niosącego Chrystusa Eucharystycznego.

WSPÓLNOTĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA stanowią kobiety, gromadzące się codziennie przed mszą świętą na wspólną modlitwę koronki do Miłosierdzia Bożego a następnie na modlitwę różańcową. Kontemplacja Chrystusa miłosiernego i Jego Matki w tajemnicach różańca jest nie jako modlitwą całego ludu bożego, złożonego w ręce kobiet. Zdążając na godzinę miłosierdzia, z różańcem w kieszeni, mijają kolejne budynki szpitalne, aby w kaplicy zatopić się we wspólnej modlitwie. Niezwykła więź, jaka zaistniała pomiędzy nimi na wspólnej modlitwie przenosi się na codzienne, sąsiedzkie życie.

SŁUŻBĘ LITURGICZNĄ OŁTARZA stanowią w większości sami pacjenci, którzy wynieśli z rodzimych swoich środowisk przygotowanie do służby. Służba nie ma względu na wiek a kieruje się wzajemną pomocą i życzliwością. Trzeba wspomnieć o czterech lektorach, młodzieńcach mieszkających na terenie rektoratu, aby w pełni oddać obraz służby liturgicznej.

DEKORACJE przedstawiające kolejne okresy liturgiczne zawdzięcza rektorat pani Urszuli, która zamienia tuż przed świętami kaplicę w pracownię, aby czy to szopka bożonarodzeniowa, czy dekoracje "ciemnicy", grobu Pańskiego przedstawiały wysoką wartość artystyczną.

Naśladując słowa "Chrystus wczoraj i dziś i na wieki" potrzebna jest wiara, że kolejne dni, lata wpiszą się chlubnie w dziej kaplicy i duszpasterskiej pracy. Ciebie zatem Pielgrzymie prosimy o tę modlitwę.